Licencja na zdjęcia

1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich praw w ramach niniejszej Umowy dla siebie, a dodatkowo, w imieniu jednego (1) ze swoich klientów. Użytkownik Pobierający może udzielać sublicencji swoich praw i zobowiązań, jednemu (1) ze swoich klientów. Jeśli Użytkownik Pobierający chce korzystać z pracy w imieniu więcej niż jednego (1) klienta, Użytkownik Pobierający będzie musiał pobrać i zapłacić za dodatkowe licencje do tej samej Pracy.

2. Mogą Państwo wyłącznie rozpowszechniać Dzieło jako część produktu handlowego, jeżeli (i) Dzieło zostało zmienione na tyle, że jego zmieniona forma nie jest w poważnym stopniu podobna co do istoty do Dzieła oryginalnego i może być zakwalifikowana jako oryginalne dzieło autorskie lub (ii) główna wartość produktu handlowego nie wynika z samego Dzieła. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, zamieszczenie niezmienionego Dzieła na plakacie nie jest dozwolone, ponieważ główna wartość wynikałaby z samego Dzieła.

3. Nie wolno Państwu również używać, ujmować lub włączać Dzieła w ramach szablonu elektronicznego lub aplikacji (takich jak szablony projektowania witryn internetowych lub prezentacji, albo szablony kartek z pozdrowieniami czy wizytówek).

4. Nie wolno Państwu spowodować lub dopuścić do sytuacji, w której jakiekolwiek Dzieło powielane jest w sumie więcej niż 100 tysięcy razy. Na przykład Dzieło nie może pojawić się na materiałach drukowanych (ulotkach, reklamach, okładkach, opakowaniach itd.), których liczba przekracza 500 tysięcy. Podobnie, Dzieło nie może zostać włączone do programu telewizyjnego, klipu wideo lub innej produkcji, jeżeli całkowita spodziewana liczba widzów przekracza w sumie 100 tysięcy. Ograniczenie to nie stosuje się do Dzieł, które pokazywane są tylko w witrynach internetowych lub Witrynach Mediów Społecznościowych.